ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > PENGUASA & NEGARAWAN > Dinasti Abbasiyah > Al Muktadir

 
 
 
 
 
 
 
 

Al Muktadir

 
AL MUKTADIR (895-932 M)
 
      Khalifah dinasti Abbasiyah di Baghdad ke-18, yang berkuasa dari tahun 908 hingga 932 M.
       Ia menggantikan kakanya, Al Muktafi. Pada masanya kekhalifahan Abbasiyah mengalami penurunun. Kekuasaan di daerah dipegang oleh penguasa-penguasa daerah. Nama-nama besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang eksis dimasanya, antara lain: Ishaq ibn Hunain (w. 911 M), Ibn Fadhlan, Muhammad bin Jabir bin Sinan (w. 923 M), Abu Bakr ar Razi (w. 930 M), Al Farabi, Al Biruni, dan lain-lain.

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda