ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > PENGUASA & NEGARAWAN > Dinasti Abbasiyah > Al Mu'tamid

 
 
 
 
 
 
 
 

Al Mu'tamid

 
 
AL MU’TAMID (845-892 M)
 
      Khalifah (penguasa) dinasti Abbasiyah ke-15, menggantikan Al Mu’tamid (w. 892 M), yang berkuasa tahun 870 sampai 892 M.
      Nama Abu’l Abbas Ahmad al Mu’tamid ‘Alallah. Ia merupakan satu-satunya anal Al Muttawakil yang masih hidup. Pada masa emerintahan Al Muhtadi, ia dibuang ke Samarah, dan bebas setelah Al Muhtadi kehilangan kekuasaan.
     Pada zamannya, banyak ulama besar yang meninggal, antara lain: Imam Bukhary, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, dan lain-lain.
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda