ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > PENGUASA & NEGARAWAN > Dinasti Abbasiyah >  Al Mustanshir 2

 
 
 
 
 
 
 
 

 Al Mustanshir 2

AL MUSTANSHIR 2 (1261-1262 M)
 
     Khalifah Abbasiyah pertama setelah jatuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad oleh serangan Mongol pada tahun 1258 M. Ia berkuasa dari tahun 1261 hingga 1262 M di Kairo.
     Nama: Ahmad bin Azh Zhahir Biamrillah Abu Bashr Muhammad bin An Nashir Lidiniyah., dan dikenal juga dengan nama Al Muntanshir Billah, bergelar Abu Al Qosim.
     Pada mulanya ia dipenjara di Baghdad oleh penguasa Mongol, tetapi kemudian dapat melarikan diri. Dan ketika sultan azh Zhahir Baibars dilantik sebagai sultan Mamluk di Mesir, ia datang disertai 10 orang dari bani Muharisy untuk menemui sultan, yang kemudia menyambutnya. Setelah menceritan nasabnya dari Abbasiyah, ia kemudian dibaiat sebagai khalifah di Kairo yang berlangsung pada 13 Rajab 659 H / 13 Juni 1261 M. Yang pertama kali membaiat adalah sultan Azh Zhahir kemudian hakim Tajuddin, lalu Syeikh Al ’Izz bin Abdussalam, dan disusul pejabat-pejabat lainnya.
     Pada saat bersamaan, seorang penguasa di Halb, Syamsuddin Agusy mendirikan khilafah dengan gelar Al Hakim biamrillah.
      Al Muntanshir berencana ke Irak. Ia kemudian diantar Sultan Azh Zhahir hingga Danaskus. Khalifah berangkat bersama rajaraja Timur dan Sinjar, serta penguasa Halb juga bergabung dan menyatakan kesetiaannya kepada khalifah.
     Pada awalnya khalifah dapat menkalukan Al haditsah, lalu Hita, tetapi kemudian mendapat serangan dari tentara Mongol, hingga terjadi pertempuran sengit. Pasukannya banyak yang terbunuh, dan ia sendiri dipancung, pada 3 Muharam 660 H/ 28 November 1261 M. Dengan demikian ia hanya menjabat khalifah hanya 3 bulan lebih.

 

(Adeng Lukmantara collection)
Ref . (lihat daftar pustaka)
Masih dalam penyempurnaan
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda