ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > PENGUASA & NEGARAWAN > Dinasti Abbasiyah >  Al Mustakfi

 
 
 
 
 
 
 
 

 Al Mustakfi

AL MUSTAKFI (mp. 944-946 M)
 
    Khalifah dinasti Abbasiyah di Baghdad yang berkuasa dari tahun 944 hingga 946 M.
     Nama Abdullah bin Asl Muktafi bin Al Mu’tadhid bergelar Abu Al Qosim. Dia diangkat oleh Tuzun, seorang jendral Turki yang menurunkan dan membutakan khalifah sebelumnya, Al Muttaqi. Ia dialnti enjadi khalifah pada Safar 333 H/ September 944 M, pada usia 41 tahun. Dan tuzun meninggal pada masa kekuasaanya.
       Ia kemudian dicopot dari jabatannya dan dipenjarakan hingga meninggal pada 338 H/ 950 M. Dan digantikan oleh Al Mu’thi.
 
(Adeng Lukmantara collection)
Referensi (lihat daftar pustaka)
Masih dalam penyempurnaan
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda