ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > PENGUASA & NEGARAWAN > Dinasti Abbasiyah >  Al Muqtafi Liamrillah

 
 
 
 
 
 
 
 

 Al Muqtafi Liamrillah

AL MUQTAFI LIAMRILLAH (mp. 1136-1160 M)
 
      Khalifah dinasti  abbasiyah di Baghdad yang berkuasa dari tahun 1136 hingga 1160 M.
      Nama: Muhammad bin Al Mustazhir. Lahir pada 22 Rabiul awal 489 H/ 20 maret 1096 dari seorang ibu asal Ethiopia. Ia naik tahta khalifah pada usia 40 tahun menggantikan kepomakammya, Ar Rasyid, yang dicopot datri kekuasaanya.
      Ia digelari Al Muqtafi sebab konon ia bermimpi melihat rasulullah, 6 hari sebelum menjadi khalifah. Rasul dalam mimpinya ia berkata: “ Perkara ini (khalifah) akan sampai ke tanganmu, maka ikutilah jalan allah (iqtafi liamrillah)”
    Ia diganti oleh Al Mustanjid.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda