ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > PENGUASA & NEGARAWAN > Dinasti Abbasiyah >  Al Muqtadi

 
 
 
 
 
 
 
 

 Al Muqtadi

AL MUQTADI (1075-1094 M)
 
     Khalifah dinasti Abbasiyah di Baghdad yang berkuasa pada tahun 1075 hingga 1094 M.
      Ia dihormati oleh Sultan Seljuk Malik syah, yang selama pemerintahan kekhalifahan  diakui sepanjang meluas dari penaklukan Seljuk. 2 kota suci diambil alih dari dinasti Fatimiyah, yang dipuji lagi atas yuridiksi spiritual bani Abbasiyah.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda