ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > PANGLIMA MILITER & AHLI  STRATEGI > Amir Andalusia (Spanyol) di Era Umayah > Abdurrahman al Ghafiki

 
 
 
 
 
 
 
 

Abdurrahman al Ghafiki

 
ABDURRAHMAN AL GHAFIKI ( w. 114 H)
 
    Amir Andalusia yang ke-7, yang terkenal sangat shaleh, dan selalu memperlakukan bawahannya dengan baik.
Nama Abdurrahman bin Abdullah bin Basyar bin Sharim al Ghafiqi, dan biasa dipangil Abu Sa’id. Ia berasal dari kabilah Ghafiq, suatu kabilah yang berasal dari Yaman.
    Ia ikut dalam penaklukan Afrika, membantu pasukan Musa ibn Nushair dan putranya, Abdul Aziz. Setelah komandan Samh bin Malik terbunuh, ia pindah ke Arbunah. Dan orang-orang Islam di Afrika kemudian mengangkatnya menjadi gubernur Afrika. Tetapi ketika terjadi perselisihan dengan Anbasah bin Sahim, salah seorang komandan pasukan, Abdurrahman diberhentikan dan diganti oleh Anbasah, dan menjadi bawahannya.
    Khalifah Hisyam bin Abdul Malik mengangkatnya menjadi amir (gubernur) Andalusia yang ke-7. Di Cordoba ia membangun sebuah jembatan yang terkenal, dan banyak menara.
    Pada masaanya, ia mempersiapkan pasukan untuk menaklukan wilayah Ghal (Prancis). Ia dan pasukannya melewati pegunungan Barans, dan berhasil menaklukan dua propinsi yaitu Akitania dan Borghonia serta menguasai kota Bordo. Tetapi ia terbunuh oleh pasukan Charls Martel (pasukan gabungan orang Ghal dan Jerman) dalam pertempuran yang sangat sengit di Bawqatih dekat sungai Lowar, pada tahun 114 H.
 
by: Adeng Lukmantara
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda