ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLUL BAYT > Imam Ahlul bayt > Ali ibn Musa ibn Ja'far

 
 
 
 
 
 
 
 

Ali ibn Musa ibn Ja'far

 
ALI IBN MUSA IBN JA’FAR (w. 817 M)
Imam Ahlul bayt
 
    Seorang imam ahlul bayt / imam ke-8 Syi’ah Imamiyah (Syi’ah Itsna Asyariyah / Syi’ah Imam 12). Ia terkenal dengan nama Imam Ali Ridla atau Imam Reza dalam bahasa Persia. Ia adalah seorang yang sebaik-baiknya dalam masanya, seorang yang mempunyai kedudukan tinggi dan terhormat dalam agama serta dalam pandangan manusia waktu itu.
    Ahli sejarah menerangkan bahwa Imam Ali Ridla apabila berjalan melalui jalan raya, berbondong-bondonglah manusia, rakyat dan yang berpangkat mengikutinya. Hal ini membuat iri keluarga istana Abbasiyah, meskipun dijadikan menantu Khalifah Al Ma’mun sendiri.
    Pada tahun 817 M, dalam perjalanan dari Merv ke Baghdad, ketika ia (Imam Ali Ridla) menemani Khalifah Al Ma’mun (putra Harun Al Rasyid) berhenti untuk beberapa hari disebuah desa disisi Masyhad (16 mil ke tenggara Thus). Dalam pemberhentiannya itulah tiba-tiba Imam Ali Ridla meninggal secara mendadak setelah makan anggur yang dihidangkan Khalifah Al Ma’mun kepadanya. Konon khalifah sengaja meracuninya karena merasa khawatir akan posisinya.
     Imam Ali Ridla kemudian dimakamkan ditempat dimana ia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan segera setelah itu berdiri bangunan-bangunan rumah disekitar makam yang relatif sangat singkat berubah menjadi desa, lalu kota, dan sekarang menjadi kota besar yang dinamakan Masyhad (asal kata Syahida, bahasa Arab berarti mati syahid), yang berarti tempat syahidnya sang imam. Sekarang kota ini merupakan kota terbesar kedua setelah Teheran.

 by: Adeng Lukmantara

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda