ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLUL BAYT > Imam Ahlul bayt > Ali Zainal Abidin

 
 
 
 
 
 
 
 

Ali Zainal Abidin

 
ALI ZAINAL ABIDIN (38-95 H/ w. 712-713 M)
 
      Penghulu ahlul bayt, seorang ahli ibadah yang tiada taranya. Ia adalah satu-satunya putra Husein bin Ali yang selamat dari pembantaian di Karbala oleh pasukan dinasti Umayah.
      Nama Ali Ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, biasa dipanggil Abu Husain. Ia merupakan cucu dari Ali ibn Abi Thalib dan anak dari Husein bin Ali ibn Abi Thalib. Ia terkenal dengan julukan Zainal Abidin, karena sangat ahli dalam ibadah. Ia lahir pada hari Kamis, 5 Sya’ban 38 H, di Madinah.
      Zaina