ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI TASAUF > Sufi & Tokoh Tarekat > Safiuddin Ardabeli

 
 
 
 
 
 
 
 

Safiuddin Ardabeli

 
SAFIUDDIN ARDABELI (1252-1334 M)                 
Sufi
 
    Seorang sufi besar Persia, yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal kerjaan Safawiyah di Persia.
      Ia belajar dari seorang sufi yang bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zahidi (1216-1301 M) di Jilan dekat laut Kaspia. Syekh Safiuddin diambil menantu oleh gurunya dan setelah gurunya meninggal ia menggantikan kedudukan gurunya sebagai guru tarekat, tarekat tersebut terkenal dengan nama tarekat Safawiyah, yang berpusat di Ardabil. Syekh kemudian dikenal sebagai sufi yang besar. Di bawah pimpinannya tarekat ini berkembang menjadi gerakan keagamaan yang sangat berpengaruh di Persia, Suria, dan Anatolia, dan kemudian menjadi gerakan politik. Kerajaan Safawi merupakan jelmaan dari tarekat Safawiyah, yang diusahakan oleh Ismail Safawi dan para pendahulunya.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda