ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI TASAUF > Penyair Sufi > Hakim Sinai

 
 
 
 
 
 
 
 

Hakim Sinai

 

HAKIM SINAI (w. 545 H / 1151 M)
Penyair sufi
 
     “Aku cabut kembali segala perkaataaan yang telah pernah ku katakan. Sebab sudahlah nyata olehku bahwasanya segala perkataan tidak cukup untuk menyatakan apaa yaang terasa, dan yang terasa tidaklah cukup dikeluarkan oleh perkataan.”    (Sinai, dikutip dari Hamka, Tasauf dari abad ke abad, hal 160)
 
     Hakim Sinai adalah seorang penyair sufi besar Persia. Nama: Majduddin Sinai al Ghaznawiy. Ia banyak menulis syair-syair sufi, yang disusun dalam matsnawi yang berjudul Hadiqatatul Haqiqat, yang disusunnya pada tahun 525 H / 1121 M.
 
Karya
  • Hadiqatul Haqiqat (The Garden of Thruth / Taman Kebenaran), merupakan syair mistik yang pertama dalam bahasa Persia. Buku ini secara panjang lebar membahas tentang pendidikan moral-pendidikan mistik, yang terbagi dalam 10 jilid.
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda