ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI TASAUF > Penyair Sufi > Al Busyiri

 
 
 
 
 
 
 
 

Al Busyiri

 
AL BUSYIRI, Syaikh, (1212-      M) 
Penyair / pengarang kasidah Burdah
 
     Seorang sufi besar pengikut tarekat Syaziliyah. Ia juga merupakan penyair besar   yang memiliki kecintaan luar biasa kepada Nabi, pengarang kasidah burdah. 
      Nama Sarafuddin Abdullah Muhammad bin Abdullah as Shanhaji al Busyiri.   Lahir di Maroko. Dimasa mudanya ia berguru kepada    beberapa    ulama tasauf, seperti: Abu hayan, Abu Fath   bin Ya’mari dan Al ‘Izz bin jama’ah al Kinani   (hakim Mesir) dan Syekh Abul Hasan Al Syazili, pemuka tarekat syaziliyah.
     Al Busyiri terkenal sebagai seorang yang wara’ dan shaleh, sehingga ketika diangkat menjadi     pegawai pemerintahan, dan melihat perilaku   pegawai pemerintah kemudian ia menolaknya.    Ia terkenal sebagai seorang penyair. Dan yang hebatnya lagi karya-karyanya, justru dihasilkan ketika ia sedang sakit lumpuh. Ditengah perbaringan, dalam keadaan sakit itu lidahnya tak pernah henti     melantunkan kasidah burdah, menyenadungkan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Puisi-puisi pujian digubah dalam bait-bait dengan bahar (kaidah dalam puisi Arab Klasik) yang tersusun rapi hingga berbentuk seperti yang dapat dibaca sekarang.
          Kasidah burdah Al Busyiri ini banyak dibaca orang karena kata-katanya. Menurut   Dr. De Sacy, seorang ahli bahasa Arab di Universitas Sarbone, memujinya sebagai karya   puisi terbaik sepanjang masa.
 
(Adeng Lukmantara)

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda