ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI TAFSIR & ILMU AL QUR'AN > Ahli Tafsir > Ath Tha'labi

 
 
 
 
 
 
 
 

Ath Tha'labi

 

 

ATH THA’LABI (w. 1046 M)
 
    Seorang ulama tafsir dan merupakan sejarawan yang terkenal. Ia telah mengarang lebih dari lima kitab, di antaranya Al-Arais Fi Qasas Al-Ambia.
     Nama: Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim An-Naisaburi, dan terkenal dengan nama Ath Tha’labi

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda