ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI TAFSIR & ILMU AL QUR'AN > Ahli Qira'at > Abdullah bin 'Amir

 
 
 
 
 
 
 
 

Abdullah bin 'Amir

 
‘ABDULLAH IBN ‘AMIR (21-118 H / 642-736 M)
Imam Qira’at 7
 
       Salah seorang imam qira’at 7. Ia termasuk generasi tabi’in pertama Damaskus. Masyarakat Syiria memandangnya sebagai otoritas dalam bacaan Al Qur’an.
     Nama Abdullah Ibn ‘Amir Ibn Yazid Ibn Tamim Ibn Rabi’ah Ibn ‘Amir Al Yahshabi. Ia pernah menjadi qadhi (hakim) di Damaskus pada masa khalifah Al Walid Ibn Abdul Malik dari bani Umayah.
       Ibn ‘Amir adalah salah seorang imam (mahaguru) qira’at 7. Ia belajar Al qur’an dari Al Mughiro. Qira’atnya diriwayatkan oleh 2 perawi terpenting, yaitu Ibn ‘Ammar Ibn Nushayr Ibn Maysarah (w. 859 M) dan terkenal dengan nama Hisyam, dan Abdullah Ibn Ahmad Ibn Basyir (w. 856 M) dan terkenal dengan nama Ibn Dakhwan.
 
by: Adeng Lukmantara

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda