ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI SEJARAH, GEOGRAFI & ILMU SOSIAL > Ahli Sejarah & Sosiologi > Ibn al Qolanasi

 
 
 
 
 
 
 
 

Ibn al Qolanasi

 

IBN AL QOLANASI (w. 555 H/ 1160 M)
Sejarawan
 
     Sejarawan penulis sejarah Damaskus. Diantara kelebihannya dalam sejarah adalah ketelitiannya dalam menyusun peristiwa sejarah secara kronologis.
    Nama Abu Yala’ Hamzah Ibn Asad at Tamimi al Qolanasi. Ia berasal dari bangsa Arab bani Tamim asal Damaskus.
     Ia mendalami fiqh, sastra dan ushuluddin. Ia kemudian bekerja sebagai sekretaris dilembaga kearsipan hingga menjabat pimpinan lembaga tersebut. Kemudian ia 2 kali berturut-turut menjadi amir Damaskus hingga akhir hayatnya.
 

Karya

  • Dzail Tarikh Dimasyqa, sudah diterbitkan oleh Amedroz (Leiden 1908). Buku ini merupakan suplemen karya Hilal Al Shabi, Tarikh Dimasyqa, yang membahas sejarah Damaskus hingga tahun 448 H/ 1056 M.

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda