ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI SEJARAH, GEOGRAFI & ILMU SOSIAL > Ahli Sejarah & Sosiologi > Ibn al Fard

 
 
 
 
 
 
 
 

Ibn al Fard

 
IBN AL FARD (w. 403 H)
Sejarawan &ahli hadits
 
    Seorang ulama kenamaan, ahli hadits, dan penulis sejarah Andalusia (Spanyol Islam).
    Nama Abi al walid bin Abdullah bin Muhammad bin Yusuf al Azdi al hafidz, dan terkenal dengan nama Ibn al fard.
 
Karya
  • Tarikh al Ulama wa ar Ruwait li al ‘Ilm bi Andalus.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda