ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI SEJARAH, GEOGRAFI & ILMU SOSIAL > Ahli Sejarah & Sosiologi > Ibn al Adhim

 
 
 
 
 
 
 
 

Ibn al Adhim

 
IBN AL ADHIM (588-660 H/ 1192- 1262 M)
Sejarawan
 
     Seorang sejarawan Mesir dan pernah menjadi qadi (hakim) di Allepo pada dinasti Ayyubiyah.
      Nama: kamaluddin Abu al Qosim Umar bin Ahmad bin haibatullah bin Abi jaradah al Aqil. Ia berasal dari bani jaradah yang bermigrasi dari bashrah ke Allepo karena wabah penyakit. Nenek moyangnya kemudian jadi pedagang.
   Lahir di Allepo, ayahnya menjadi qadhi madzhab hanafi di kota itu. Sejak tahun 616 H/ 1219 M, ia mulai mengajar di alepo, setelah mendalami berbagai pengetahuan di Allepo, baitul Maqdis, Damaskus, Hijaz dan Irak. Ia kemudian menjadi qadi di Allepo pada zaman amir al Aziz dan al nashir dari dinasti Ayubiyah di allepo, dan menjadi dubes kedua penguasa ini di baghdad dan kairo.
    Ia melarikan diri ke Kairo hingga wafat, ketika tentara Mongol menguasai halaba/ Allepo pada tahun 658 H / 1160 M
 
Karya
·         Zubdah al hallab min tarikh Hallaba. Buku ini telah diterbitkan.
·         Bughyah at thalib fi Tharikh Halaba, tentang sejarah Allepo / Halaba. Karya ini disusun secara alfabetic dan terdiri dari 40 juz. Atau 10 jilid.
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda