ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI SEJARAH, GEOGRAFI & ILMU SOSIAL > Ahli Sejarah & Sosiologi > Al Bakri, Ibn Abi Surur

 
 
 
 
 
 
 
 

Al Bakri, Ibn Abi Surur

 

IBN ABI SURUR AL BAKRI (W. 1087 H)
Sejarawan
 
    Sejarawan abad 17 M, yang menulis 3 buah karya tentang sejarah.    Ia merupakan sejarawan Mesir, dimana Mesir sudah menjadi wilayah kekuasaan Turki Utsmani.
    Nama: Muhammad bin Abi As surur al bakri al Shidiqi.
 
Karya
  •    ar raudhah al ma’nusah fi Akhbar Mishr al mahsurah, mengenai sejarah para penguasa Mesir dan panglima perang di masa Turki utsmani hingga tahun 1054 H.
  •  Uyun al Akhbar fi Nuzhah al Abshar, tentang sejarah singkat mesir dan negara-negara vasalnya hingga akhir dinasti mamluk.
  •  Al Minah ar Rahmaniyah fi ad Daulah al utsmaniyah, yang mencatat sejarah dan penguasa Turki Utsmani hingga tahun 1029 M.

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda