ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI SEJARAH, GEOGRAFI & ILMU SOSIAL > Ahli Sejarah & Sosiologi > Al Amin al Muhibi

 
 
 
 
 
 
 
 

Al Amin al Muhibi

 
AL AMIN AL MUHIBI (1061-      H)
Sejarawan
 
     Seorang penulis sejarah penting di era kekhalifahan Turki Utsmani.
     Nama Muhammad Amin bin fadhlullah  al Muhibi   al hamawi al hanafi. Lahir di damaskus. Ia tumbuh besar dibawah naungan orangtuanya,   kemudian ia berguru kepada ulama–ulama terkemuka di Damaskus, antara lain: Ibrahim al khiyari al madani, Ibrahim al fatal, Muhammad an nakhli al maki, zainal Abidin al Bakri ibn Al Imad al hambali, penulis kitab Syazarat adz Dzahab.   
       Kemudian ia pergi Konstantinopel, Ibukota Turki Utsmani, di era sultan Muhammad IV. Dikota ini ia tinggal besrasam gurunya Syekh Muhammad Lutfillah bin zakaria yang terkenal dengan Syekh Muhammad al Arabi sampai ia meninggal (w. 1098 H). Ia kemudian ke kairo, dan tinggal bersama gurunya zainal Abidin Al bakri (w. 1117 H), hingga sang guru meninggal. Dan ia kembali ke damaskus. Di kota ini ia mengajar di madrasah Al Aminiyah.
 
Karya
  • Khulasal Al Atsar
  • Nafhah al raihanah.         

 

 By Adeng Lukmantara

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda