ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI SEJARAH, GEOGRAFI & ILMU SOSIAL > Ahli Sejarah & Sosiologi > Abu Umar alKindi

 
 
 
 
 
 
 
 

Abu Umar alKindi

 

ABU UMAR AL KINDI (283-350 H/ 897-961 M)
Sejarawan
 
    Sejarawan Mesir, penulis biografi para penguasa, qadhi (hakim) dan panglima perang Mesir.
    Nama Abu Umar Muhammad bin Yusuf Bin ya’qub al Kindi Al Mishri. Lahir di Mesir, yang berasal dari suku Kindah yang bermigrasi ke Mesir pada zaman ditaklukan Mesir oleh Amr bin Ash, dan menetap di Fustat (Kairo lama). Keluarganya telah memberikan sumbangsih bagi gerakan kebudayaan di Mesir. Pamannya, Al hasan bin Ya’qub, adalah seorang perawi hadits yang terkenal di Mesir. Dan kemudian anaknya, Umar bin Muhammad, adalah salah seorang ulama terkemuka di Mesir, penulis kitab Fadhail Mishr (Keistimewaan Mesir).
     Sejak kecil ia telah menghapal Al Qur’an, kemudian belajar kepada 2 ahli hadits terkemuka saat itu: Amir bin Hasan bin all Khalaf dan Abu Qosim al Azadi yang dijuluki Ibn Qudaid. Disamping itu, ia juga belajar kepada ahli-ahli fiqih hanafi, dan ketika Imam An nasaiy berkunjung ke Mesir, ia menyempatkan berguru padanya. Sehingga ia kemudian menjadi ahli hadits yang mumpuni. Disamping itu, ia sendiri banyak menulis sejarah, hingga wafatnya Al Iksyid pada tahun 335 H / 946 M.
      Dari sejumlah karyanya yang ia tulis, yang hingga kini masih didapati., adala kitab Al Wulah wa al Qudah, dan yang lainnya telah hilang.,
 
Karya
·         Kitab Ajnad al Arabiyah
·         Al Khadaq wa at tarawih
·         Al khuthath
·         Sirah Saryi Ibn Hikam
·         Akhbar Masjid ahlu ar Riwayah al Adzam
·         Shigar Marwan ibn Ja’di al Mawani.
·         Kitab al wulat wa al Qudat. Buku ini mengenai biografi dan sejarah para penguasa dan qadhi (hakim) serta panglima perang di Mesir. Catatn ini diselingi uraian mengenai kondisi domestik dan international Mesir waktu itu.
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda