ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI SEJARAH, GEOGRAFI & ILMU SOSIAL > Ahli Sejarah & Sosiologi >  Ibn Daud al Syirafi

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ibn Daud al Syirafi

 

IBN DAUD AL SYIRAFI (1416-1494 M)
Sejarawan
 
    Seorang sejarawan Mesir. Isezaman dengan Abul mahasin Ibn At Taghribirdi dan As Sakawi.
     Nama: Nuruddin Ali bin Dawud al shirafi al Khatib al jauhari al Iraeri al Hanafi, dan terkenal dengan nama Ibn Al Shirafi atau Ibn Dawud. Lahir di kairo. Ayahnya, dawud (w. 1449 M) adalah bendahara keuangan dinasti mamluk..
    Ia tumbuh besar dalam bimbingan ayahnya, kemudian belajar kepada ibn hajar al asqolani. Ia kemudian menggantikan gurunya (Ibn Hajar) sebagai khatib di masjid sultan Burquq.
    Sepeninggal ayahnya, ia terjun berdagang, disamping tetap menekuni dunia ilmiyah dan menjadi khatib. Tetapi usahanya mengalami kebangkrutan.
    Dalam keadaan demikian ia diangkat menjadi wakil qadhi al qudat Muhibuddin bin Asy Syahnah al hanafi. Disinilah ia mulai menjadi penyalin buku-buku gurunya.
     Al shirafi sering dikritik oleh rekan seperguruannya, as sakawi juga Abul mahasin, serta Ibn Iyas. Bahkan as sakawi cenderung meremehkan kemampuan al shirafi.
 
Karya
·   Nuzhah an Nufus wa al abdan fi Tawarikh az zaman, menceritakan tentang kekuasaan sultan Burquq dan sultan jaqmaq
·         Anba al hashr fi Abna al ‘Ashr, juz ke-9 masih ada.
·         Sirah al asyraf Qayitabaya
·         Al jauhariyah, sebuah buku sirah nabi
·         Qanun Diwan ar rasa’il, merupakan karya populernya.
·     Al isyarah ila man Nala al Wizarah. Buku ini ia persembahkan kepada mentri utama Ibn Badr al jamali dengan maksdud menjadi petunjuk teknis dalam memilih pegawai lembaga kearsipan.
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda