ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI SEJARAH, GEOGRAFI & ILMU SOSIAL >  Ahli Geografi & Penjelajah > Abu Dulaf al Khadrazi

 
 
 
 
 
 
 
 

Abu Dulaf al Khadrazi

 
ABU DULAF AL KHADRAZI ( Abad 10 M)
Penjelajah
 
      Penjelajah dunia yang terkenal. Penyair Arab, dan terkenal juga sebagai ahli mineralogi (ahli ilmu logam).
     Nama: Mus’ar bin Muhalail al Khazraji al Yanbu’I Abu Dulaf. Tentang kelahirannya tidak diketahui, yang diketahui dari awal-awal kehidupannya, ia sering muncul di Bukhara hingga berakhirnya pemerintahan Nasr bin Ahmad (w. 331 H / 943 M) dari dinasti Samaniyah. Disini ia diutus oleh sang amir dalam sebuah misi diplomatis ke Cina.. Ia juga pernah mengembara ke Persia tahun 331-341 H / 943-952 M. Ia kerap menyebut Abu Ja’far Muhammad bin Ahmad sebagai pendukungnya di Sistan yang memerintah tahun 331-352 H / 942-961 M.
    Ia sering menghadiri majelis Shahib ibn Abbad. Ia menulis buku yang berjudul: “ Qashidah sasaniyah’ yang dipersembahkan kepada Ibn Abbad.
     Ia pernah mempersembahkan karyanya (2 buah) tentang geografi termasuk mineralogi terhadap 2 pengikutnya (tidak diketahui siapa). Kepada mereka ia memperkenalkan pemikirannya.dari 2 karya tersebut salah satunya menggambarkan perjalanannya dalam rombongan duta-duta raja Turki, Kalin bin Sakhir yang sedang dalam perjalanan dari Bukhara ke Sundahil.
Karya
·         Qashidah Sasaniyah, pada bagian akhir bukunya Qashidah sasaniyah, harapan untuk mengakhiri pengembaraanya dan menetap di kampung halamannya.
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda