ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI SEJARAH, GEOGRAFI & ILMU SOSIAL >  Ahli Geografi & Penjelajah >  Abu al Fida

 
 
 
 
 
 
 
 

 Abu al Fida

 

ABU AL FIDA (672-732 H/ 1273-1331 M)
Sejarawan & ahli geografi
 
     Seorang ahli sejarah dan terkenal pula sebagai ahli geografi. Oleh George Sarton ia disebut The Great Geographer of His Age (Ahli geografi terbesar dizamannya). Ia merupakan pangeran dan kemudian menjadi penguasa (sultan) di Hammah, Syuriah.
      Nama Ismail ibn Ali Imaduddin Abu al Fida’ bin Mahmud bin Umar bin Ayub Imaduddin Al Ayubi.. Lahir di Damaskus, keturunan Ayyub. Ayahnya, Malikul afdhal, saudara pangeran Hammata (Syuriah) , Al malik al Afdhal alAyubi, yang kembali ke Damaskus setelah kepergiannya ke Mongol.
     Sebagai pangeran, pada usia 12 tahun (684 H/ 1285 M), ia sudah ikut dalam penyerbuan ke benteng St. john bersama pasukan ayah dan saudara sepupunya, al Mujafar Mahmud II (Pangeraran Hammah). Ia juga ambil bagian dalam kampanye perlawanan terhadap pasukan salib di tripoli, Arce dan Qal’at Ar Rum.
    Tahun 698 H / 1298 M, ia menjadi pegawai sultan Mamluk, Malik al nasir Muhammad bin kala’un, dan 12 tahun kemudian, ia menjadi gubbernur Hammah, dan 2 tahun berikutnya ia menjadi sultan dengan gelar Malikul saleh. Setelah berhaji pad tahun 719 H, ia mendapat lencana kesultanan Al Malik al Mua’ayyad, yang mendapat kedudukan melebihi gubernur lainnya di Suriah. Ia memerintah kurang lebih 21 tahun dengan penuh kemuliaan.
    Dalam kesibukannya sebagai penguasa, ia masih menyempatkan diri menulis karya-karyanya yang berbobot, baik dalam bidang keagamaan, sejarah maupun geografi. Ia menyelesaikan penulisan dan revisi karya-karyanya sekitar tahun 721 H saat ia berusia 57 tahun.
     Dalam tulisannya ia banyak membahas dan memberi penjelasan astronomi tentang sferistas bumi. Ia juga menemukan alat yang disebut Miqyas yang dapat digunakan untuk mengukur luas beberapa tempat yang berbeda-beda.
 
Karya
·         Mukhtasar Tarikh al Basar, sebuah buku sejarah universal yang mencakup periode pra Islam hingga tahun 729 H/ 1329 M. Teks lengkapnya pertama kali diterbitkan di istambul (2 jilid) tahun 1286 H.
·         Takwim al Buldan, sebuah deskripsi geografi dan sejarah dunia. Buku ini manuskripnya terdapat di perpustakaan Leiden
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda