ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI KEDOKTERAN > Ahli Kedokteran > Ibn Juljul

 
 
 
 
 
 
 
 

Ibn Juljul

 
 
IBN JULJUL (332-384 H / 944-994 M)
Dokter
 
     Seorang dokter dan Penulis biografi (riwayat hidup) kedokteran yang terkenal dari Andalusia.
     Nama: Abu Dawud Sulaiman bin Hasan al Andalusi ibn Julujul. Ia lahir di Cordoba Andalusia / Spanyol.
     Sebelum terjun pada dunia kedokteran, pada usia 15 tahun, ia belajar nahwu dan tradisi keilmuan keislaman pada tahnu 343 H / 954 di Cordoba. 10 tahun kemudian ia mempunyai reputasi dalam dunia kedokteran dan menjadi dokter pribadi Al Mu’ayyad Billah Hisyam (336-399 H / 977-1009 M). Dalam jangka waktu itu Ibn Juljul memamfaatkan waktunya untuk mengarang.
 
Karya
  •  Tafsir Anwa’ al Adwiya al Mufrada min Kitab Diyuskuridus, buku ini disusun tahun 372 H / 982 M.
  •  Thabaqat al Athibba wa al Hukama (sejarah para dokter dan hukuma/ fuqaha), merupakan buku yang terkenal. Setelah buku karya Ishak Ibn Hunayn, Tarikh Ath Thibba, yang merupakan koleksi biografi para ahli kedokteran tertua dijazirah Arab. Buku ini diedit oleh Fu’ad Sayyid dengan judul Les Generations des Megecins et des Sages (Cairo, 1955)
  •  Mahalah fi Dzikr al Adwiya ‘allati lam Yazkurha Diyuskuridus
  •  Makalah fi Adwiya at Tiryah
  • Risalah ath Thabyin fi ma Ghalat fihi Ba’d al Matathabbibin

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda