ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI KEDOKTERAN > Ahli Kedokteran > Ibn Abi Ushaibiyah

 
 
 
 
 
 
 
 

Ibn Abi Ushaibiyah

 
IBN ABI USHAIBIYAH (590-668 H / 1194-    M)
Dokter & bilbiografer
 
      Ahli kedokteran dan bilbiografer, terkenal pula sebagai penyair pada masa dinasti Mamluk di Mesir. Ia merupakan ahli sejarah kedokteran pertama yang menuris sejarah kedokteran Arab.
     Nama Muwaffakuddin Abu al Abbas Ahmad bin al kasim bin Khalifah bin Yunus al Khazraji. Lahir di Damaskus, berasal dari keluarga dokter. Ayahnya sendiri dokter mata yang terkenal dizamannya.
     Pada mulanya ia belajar kepada Ibn al baytar, seorang ahli botani dan juga ayahnya sendiri (w. 649 H / 1251 M) serta Ar rahbi (w. 631 H/ 1233 M). Ia juga pernah menjadi murid Ibn Ad Dakhwar (w. 628 M), dan disini ia menjadi rekan seperguruan An Nafisi.
    Ia pernah bekerja di rumah sakit Nuri di damaskus dan kemudian rumah sakit Nasiri di Kairo. Tahun 1236 M ia ditunjuk memimpin rumah sakit An Nasiri oleh sultan Salahuddin al Ayubi. Tetapi setahun kemudian menarik diri dari jabatan tersebut dan memenuhi undangan sultan Izzudin Aidimar, dari kesultanan Damaskus di Solkhand (sebuah kota di pegunungan Harran), dan disinilah ia menetap hingga meninggal.
 
Karya
  • Isalat al Munajjimin
  • Al Tajarub wa al Fawa’id
  • Hikayat al athiba fi ‘lajat al adwa
  • Ma’alim al umam
  • Uyun al Anba’ fi Thabaqat al athiba (Lives 0f The Physicians), merupakan sebuah kumpulan dari kurang lebih 380 biografi ahli kedokteran. Buku ini ia dedikasikan kepada sekretaris negara wazir Al Malik al shaleh, yang merupakan sejarah kedokteran dan biografi para dokter, sejak masa Yunani hingga masa hidup penulisnya. Buku ini merupakan buku biografi terbaik, yang tidak dapat disamai, kecuali oleh Akhbar al Hukama. Edisi pertama  buku ini dipublikasikan oleh A, Muller di Kairo pada 1299 H/ 1882 M. Dan pendahuluannya dipublikasikan di Guttenberg pada 1884 M.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda