ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI KEDOKTERAN > Ahli Kedokteran > Ibn Abi Mahasin

 
 
 
 
 
 
 
 

Ibn Abi Mahasin

 
IBN ABI MAHASIN (Abad 13 M)
Dokter, pengembang optalmology
 
      Seorang dokter pada dinasti Mamluk di Mesir, pengembang opthalmology (ilmu penyakit mata).
     Nama: Khalifa Abi al mahasin al halabi . Ia berasal dari Hallab / Allepo, dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Ibn Usyaibiyah, seorang bilbiografer ternama.
     Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui, tetapi ia menulis karya-karyanya antara tahun 654 – 674 H / 1256-1277.
 
Peran dan Pemikiran
       Beliau mula menulis karya-karya berkaitan dengan perubatan antara tahun 654H/1256M dan 674H/1275M. Sebahagian besar dari karya-karyanya merangkumi bahasa Arab, yang salah satunya berjudul Kitab al-Kafi fi al-Kuhl. Buku Al-Kafi fi al-Kuhl (fi ath-Thibb) merupakan salah satu karyanya di bidang perubatan mata.
Di dalam buku itu beliau memberikan ringkasan mengenai sejarah perubatan mata. Beliau juga menguraikan beberapa masalah, antara lan adalah anatomi, fisiologi (Ilmu Fa’al Tubuh), serta kesihatan mata yang dilengkapi dengan nama-nama ubat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut.
 
Karya
  • Al Kafi fi al Kuhl (Fi ath Thibb) merupakan karyanya dalam bidang bidang optalmologi (ilmu kedokteran mata,