ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI KEDOKTERAN > Ahli Kedokteran > Ali ibn Rabban ath Thabary

 
 
 
 
 
 
 
 

Ali ibn Rabban ath Thabary

 
ALI IBN RABBAN ATH THABARI (192-240 H / 808-855 M)

      Seorang intelektual muslim, ahli kedokteran, hakim dan juga sebagai ahli psikologi agama yahudi dan Zoroaster. Ia adalah seorang pengarang besar pertama (penulis ensiklopedia medis pertama) dalam kedokteran Islam
     Nama Abu al hasan Ali ibn Sahl Rabban ath Thabari. Ia termasuk dari keluarga Yahudi yang berpengetahuan baik asal Merv-Tabaristan, dan kemudian masuk Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah, di era khalifah Al Mu’tasim (mp. 833-842 M). Ayahnya, Sahl ibn Bishr, seorang ahli astrologi yang terkenal.
      Ia menulis kitab Firdaus Al Hikmah pada tahun 850 M. Tulisannya ini memiliki nilai khusus dalam bidang patologi, farmakologi dan diet, serta menggambarkan sifat sintesis aliran kedokteran baru yang mulai menjelma saat itu. Setelah Ibn Rabban ath Thabari ini, kemudian lahirlah ratusan dokter dan ahli kedokteran dalam Islam.
 
Karya
  • Firdaus Al Hikmah (Taman Hikmah/ Paradise of Wisdom), merupakan buku pertama dalam kedokteran Islam, yang ia tulis pada tahun 850 M.
  • Tuhfat al Mulk (The King’s Present)
  •  Hafizh al Shihhah (The Proper care of Health)
  • Kita bar Ruqa (Book of magic or Amulets)
  • Kitab fi al hijanah (Treatise on cupping)
  • Kitab fi tartib al ‘ardhiyah (Treatise on the preparation of food)

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda