ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI KEDOKTERAN > Ahli Kedokteran > Abu Ubaid al Juzjani

 
 
 
 
 
 
 
 

Abu Ubaid al Juzjani

ABU UBAID AL JUZJANI (Abad 11 M)
 
     Ahli kedokteran asal Juzjan (sekarang Afghanistan), dan merupakan murid Ibn Sina yang terkenal dan juga pembuat biografi gurunya (Ibn Sina).
    Ia pertama kali berjumpa dengan Ibn sina di Gorgan, dan kemudian menjadi pengikut (murid) Ibn Sina. Ia selalu menemani sang guru hingga bertahun-tahun, hingga kemudian menjadi sahabat, dan penulis riwayat hidupnya.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda