ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI ILMU KALAM (TEOLOG) > Ahli Ilmu Kalam Mu'tazilah > Ali ibn Isa ar Rumani an Nahwi

 
 
 
 
 
 
 
 

Ali ibn Isa ar Rumani an Nahwi

 
ALI IBN ISA AR RUMANI AN HAHWI(Abad 10 M)
Teolog
 
     Seorang teolog terkemuka dizamannya dan juga ahli tatabahasa (nahwu) yang mumpuni. Ia juga merupakan tokoh terkemuka mu’tazilah pengikut Iksyidiyah (yang merupakan lawan utama mu’tazilah aliran ba’syamiyah). Ia bergelar Syekh Saliu (Syekh yang shaleh).
     Ia merupakan salah seorang intelektual terkemuka di era dinasti Buwaihi, yang mempunyai majelis yang disegani, yang mempunyai banyak pengikut dari intelektual-intelektual terkemuka dizamannya.
     Ia banyak terlibat perdebatan mengenai masalah teologi, filsafat dan juga bahasa. Perdebatannya dengan Abu Abdullah al Bashri, teolog mu’tazilah Ba hasyimiyah berlangsung di majelis ‘Izz al daulah (bakhtiyar), penguasa Buwaihi di Irak pada ramadhan 360 H / Juli 470 M, dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka dari baghdad waktu itu, antara lain: Abu Hamd al Marwarudhi, Abu bakar ar razi (Al Jashshash), Ibn Tharara, Abu al Jaisy, Ibn Ma’ruf, Ibn Quraira dan lain-lain. Dipihak Abdullah al Bashri, yang menjadi jurubicaranya : Abu al Wafa al Bujazani.
 

Karya

  • Tsalats Rasa’il fi ‘Izaz Al Qur’an li Al rumani wa al khaththabi wa ‘Abd al Qohir al Jurjani.

by: Adeng Lukmantara

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda