ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI HADITS > Ahli Hadits Abad 5 H/11 M > Mansur at thobani al Laalikai

 
 
 
 
 
 
 
 

Mansur at thobani al Laalikai

 
MANSHUR AT THOBANI AL LAALIKAI (w. 416 H)
 
      Ahli hadits asal Thobanistan. Nama Hibatullah bin Al Hasan bin Mansur ar Rozi at Thobani al Laalikai. Ia menuntut ilmu di Ray, kemudian bermukim di Baghdad.
     Ia belajar kepada: Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al Isfiroyini Imam Madhab Syafi’I pada zamannya (w. 406 h), Ibrohim bin Muhammad bin Ubaid Abu Mas’ud Ad Dimasyqi, Al Hasan bin Utsman (w. 405 h), Muhammad bin Abdurrohman Al Abbasi Al Mukhlish, Isa bin Ali bin Isa Al Wazir,Ubaidillah bin Muhammad  bin Ahmad bin Abu Ahmad Al Farodhi (w. 406 h), Muhammad bin Al Hasan Al Farisi (w. 386 h), Abdurrohman bin Umar Abu Husain Al Mu’dil (w. 397 h), Abdullah bin Muslim bin Yahya (w. 397 h), Muhammad bin Ali bin Nadhor (w. 396 h)
     Dan diantara muridnya yang pernah belajar padanya, antara lain: Abu Bakar Ahmad bin Ali Al Khotib Al Baghdadi (w. 463 h), Abu Hasan Ali bin Al Husain Al ‘Abari (w. 468 h) Abu Bakar Muhammad bin Hibatullah bin Al Hasan At Thobani Al Lalikai, Ahmad bin Ali bin Zakaria At Thoni Tsitsi Syaikh sufi di Khurasan (w. 497 h), dan lain-lain.
 
Karya:
·         Karomatu Auliyah
·         Asmau Rijalush Shohihain
·         Fawaidu fikhtiari Abi Qosim
·         Syarhu Kitabi ‘Umar bin Khaththab

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda