ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI HADITS > Ahli Hadits Abad 5 H/11 M > Al Baihaki

 
 
 
 
 
 
 
 

Al Baihaki

 
AL BAIHAKI, ABU BAKAR AHMAD (384-458 H / 994-1066 M)
Ahli Hadits dan Tarikh
 
    Abu Bakar Ahmad al  Baihaki terpandang sebagai ahli hadits terkemuka dan seorang penulis besar.
    Nama Abu Bakar Ahmad Bin Husain Bin Ali Bin Musa Al Khusrujirdi. Lahir di Khosrujird Irak dan meninggal di Nisabur, Iran.
      Ia seorang yang shaleh dan sederhana. Dalam mempelajari hadits ia telah melakukan perjalanan ke berbagai negeri dan berguru kepada sekitar 100 ulama, diantaranya: Abu Hasan Muhammad Bin Hasan Al Alawi dan Al Hakim Abi Abdullah Muhammad Bin Abdullah. Menjelang akhir hidupnya ia pergi ke Nisabur. Disini ia mengajarkan hadits dan sekaligus menyebarkan buku-bukunya.
    Al baihaki terpandang sebagai ahli hadits terkemuka dan seorang penulis besar. Dalam masalah fiqih ia pengikut mazhab Syafi’iy dan penganut teologi Al asy’ariyah.
    Menurut Adz Dzahabi (seorang ulama hadits), kajian Al Baihaki dalam hadits tidaklah begitu besar, tetapi ia mahir meriwayatkan hadits karena dia benar-benar mengetahui sub-sub bagian hadits dan para tokohnya yang telah muncul dalam isnad-isnad (sandaran / rangkaian hadits).
    Meskipun terpandang sebagai ahli hadits terkemuka, tetapi ia tidak cukup mengenalkan karya-karya hadits dari At Turmudzi, An Nasa’I dan Ibn Majah. Ia juga tidak pernah berjumpa dengan buku hadits atau musnad Ahmad Bin Hambal. Ia menggunakan Al Mustadrak Al Hakim karya Imam Hakim secara bebas.
 

Karya

  •  Kitab As Sunan Al Kubra, suatu kitab hadits tentang hukum, yang merupakan karyanya yang terkenal (diterbitkan di Haedarabad, India, 10 jilid) tahun 1344-1355).
  • Dalailun Nubuwwah

by: Adeng Lukmantara

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda