ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI FIQIH > Ahli Fiqih Abad 9 H/ 15 M > Al Aini

 
 
 
 
 
 
 
 

Al Aini

 
AL ‘AINI (1360-1451   M)
Hakim, sejarawan
 
     Qadi al qudat   (hakim agung) madzhab Hanafi pada masa dinasti mamluk di Mesir, dan sejarawan kenamaan dimasanya.
     Lahir di ‘Ainatab, sebuah desa kecil antara Halaba (Allepo) dan Antiokia. Kemudian ia pergi ke Kairo (akhir abad 8 H) dan menjadi petugas cukai pasar oleh dinasti Mamluk, menggantikan Al Maqrizi, dan pernah menjadi sipir penjara. Pada tahun 1425 M, ia diangkat menjadi qadhi al qudhat (hakim agung) madzhab Hanafi oleh Sultan Barsibaya (mp 1422-1438 M).
   Penguasaan bahasa Turki yang dimiliki Al ‘Aini sangat menopang tugas-tugasnya dari dinasti mamluk di Mesir, apalagi di amsa Sultan barsibaya yang minim sekali menguasai bahasa Arab. Sehingga ia sering menghabiskan waktu berjam-jam bersama sang sultan untuk menjelaskan persoalan-persoalan pelik fiqih dan syari’at, atau membacakan karya sejarahnya ‘Iqd Al juman fi tarikh Ahl Az Zaman yang langsung diterjemahkan dalam bahasa Turki.
 
Karya
  • ‘Iqd Al juman fi tarikh Ahl Az Zaman.
  • Umdah al Qari fi Syarh Al Bukhary. Karya ini banyak mengutip isi karya Ibn hajar Al Asqalani, Fath al bari.

 

 by: Adeng Lukmantara

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda