ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI FIQIH > Ahli Fiqih Abad 9 H/ 15 M > Ahmad bin Yahya al Murtada

 
 
 
 
 
 
 
 

Ahmad bin Yahya al Murtada

 
 
AHMAD BIN YAHYA AL MURTADA (w. 840 H / 1437 M).
Ahli fiqih Zaidiyah
 
      Seorang ahli fiqih madzhab zaidiyah. Penulis kitab Al Bahr az Zakhkhar al Jami’li Mazahib ‘Ulama al Amsar. Merupakan kitab fiqih Zaidiyah. Pembahasan buku ini dimulai dengan permasalahan akidah, kemudian pembahasan ibadah dan muamalah dan ditutup dengan pembahasan akhlaq. Kitab ini merupakan pegangan utama ulama Zaidiyah di Yaman. Buku ini ditakhrij oleh Muhammad bin yahya Bahran as Sa’di (w. 957 H) dengan judul Jawahir al akhbar wa al Asar al Mustakhrajah min Lujjah al bahr az Zakhkhar. Kedua buku ini pertama kali dicetak dalam 5 jilid oleh Makhtabah al Khaniji, kairo (1366 H / 1947 M).

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda