ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI FIQIH > Ahli Fiqih Abad 9 H/ 15 M > Ad Damiri

 
 
 
 
 
 
 
 

Ad Damiri

 
AD DAMIRI (742-808 H/ 1341-1405 M)
Ahli fiqih, hadits & filologi
 
      Ahli hukum (fiqih) madzhab Syafi’I, ahli ilmu hadits, tafsir, filologi Arab dan juga merupakan ahli ilmu hewan Arab terbesar.
      Nama Muhammad bin Musa bin Isa Kamal al din al damiri. Keluarganya berasal dari utara kota Damira dekat samanud. Lahir dan meninggal di Kairo, Mesir. Tentang tahun kelahirannya para ahli berbeda pendapat, ada yang mengatakan 742 / 1241 M, 745 H/ 1344 M dan 750 H/ 1349 M. Ia hidup sezaman dengan al maqrizi, dan ia sangat mengagumi ketinggian ilmu Ad damiri.
     Setelah menjadi tukang jahit, ia memutuskan untuk menjadi sarjana madzhab Syafi’i. Selain mendalami ilmu hukum (fiqih), ia juga mendalami hadits, tafsir, filologi, dan ilmu hewan. Diantara guru-gurunya antara lain: Jamaluddin al asnawi, Ibn Akil (komentator terkenal Alfiyah Ibn malik), Burhanuddin al Kirati , dan lain-lain.
    Ia kemudian mengajar di beberapa pusat pendidikan: Al Azhar, Jami’ al zahir, Madrasah Ibn bakari dan lain-lain. Ia juga aktif menjadi anggota masyarakat sufi di Khanqah salahiyah.
    Ia terkenal seorang yang soleh, sejak muda selalu berpuasa. Ia menunaikan ibadah haji selama 6 kali antara tahun 762-799 H. Di Mekah dan Madinah, ia belajar, mengajar dan memberi fatwa, Dan setelah itu menetap di kairo.
 
Karya
·         Hayat al hayawan al kubra, sebuah ensiklopedia para ahli Zoologi (ahli ilmu hewan) yang merupakan buku ilmu hewan terbaik dimasanya. Buku inilah yang membuat ia mencapai kemasyurannya.
·         Ad Dibaj, komentar terhadap kitab Sunan Ibn Majah dalam 5 jilid, tetapi tidak selesai.
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda