ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI FIQIH > Ahli Fiqih Abad 8 H/ 14 M >  Muhammad Ibn Makki

 
 
 
 
 
 
 
 

 Muhammad Ibn Makki

 

MUHAMMAD IBNU MAKKI (734-786 H)
 
    Salah seorang faqih besar Syi'ah, yang dikenal  sebagai syahid awwal (syahid pertama). Dalam tradisi syi’ah ia disejajarkan dengan muhaqqiq Hilli dan Allamah Hilli.
    Ia berasal dari jabal amal,sebuah wilayah yang kini berada di libanon selatan yang merupakan salah satu pusat kaum syi'ah tertua dan hingga kini masih merupakan wilayah syi'ah .Syahid Awal bersal dari keluarga yang sangat terhormat, dan generasi yang datang menggantikannya menjaga kehormatan ini.
       Ia berguru kepada  murid-murid Allamah Hilli, di antaranya,Fakhrul Muhaqqaqinanak Allamah. Ia banyak menulis ketika dalam penjara.
    Ia meninggal pada tahun 786 Hmerupakan fatwa seorang faqih dari mazhab Maliki yang didukung oleh seorang faqih dari mazhab syafi'i,beliau dibunuh, yang sebelumnya dipenjara dulu.
      Ia memiliki tiga orang putra yang semuanya adalah ulama dan Fuqaha, dan istri serta anal beliau juga fuqaha.
 
Karya
·         Al-Lum'ah, dibidang Fiqih
·         Duraou,
·          Dzikra,
·         Bayan,
·         Alfiyah,  
·         Qawaid

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda