ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI FIQIH > Ahli Fiqih Abad 8 H/ 14 M >  Muhammad Ibn Makki

 
 
 
 
 
 
 
 

 Muhammad Ibn Makki

 

MUHAMMAD IBNU MAKKI (734-786 H)
 
    Salah seorang faqih besar Syi'ah, yang dikenal  sebagai syahid awwal (syahid pertama). Dalam tradisi syi’ah ia disejajarkan dengan muhaqqiq Hilli dan A