ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI FIQIH > Ahli Fiqih Abad 6H/12 M > Al Baghawi

 
 
 
 
 
 
 
 

Al Baghawi

 
AL BAGHAWY (456-510 H / 1044-1117 M)
Ulama Fiqih, Hadits dan Tafsir
 
     Seorang ulama fiqih, hadits dan tafsir madzhab syafi’I asal Khurasan. Karena terkemuka dalam bidang hadits, ia digelari Muhyis Sunnah.
    Nama lengkap Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud ibn Muhammad al-Farra' al-Baghawi. Namanya Albagawi diisbahan kepada namakota Bagh atau Baghshur,suatu tempat di persia antara Herrat dan Marw ar Rud. Ia meninggal di Mar war Rud.  Ia merupakan murid dari al Husain ibn Muhammad al Marwa al Rudi  
 
Karya
  • Ath Tahdzibatau lengkapnyaAl-Tahdhīb fī fiqh al-imām al-Shāfiʻī, dalam bidang fiqih.
  •  Syarah Sunnah, dalam bidang hadits.
  • Ma’alimut Tabzil,  atau Tafsir al Baghawi: al Mussamma:ma'alim al Tanzil   dalam bidang tafsir.
  • Masabil al Sunnah
  • Al-Anwār fī shamāʼil al-Nabī al-Mukhtār
  • Al-Jamʻ bayna al-Ṣaḥīḥayn
  • Al-Arbaʻīn ḥadīthan
  •  Majmūʻah min al-fatāwā

By Adeng Lukmantara

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda