ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI FIQIH > Ahli Fiqih Abad 4 H/10 M > Abu al hasan al kharkhi

 
 
 
 
 
 
 
 

Abu al hasan al kharkhi

 

ABU AL HASAN AL KHARKHI (w. 340 H/ 954 M)
Teolog &ahli fiqih Hanafi
 
    Seorang guru berdarah Baghdad yang terkenal. Ia menggabungkan fiqih Hanafisme fiqih dan mu’tazilah dalam hal teologi.
      Beberapa muridnya dalam bidang fiqih: Abu Abdulla al Bashri dan Abu Abdullah al Da’I dari Zaidiyah.
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda