ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI FIQIH > Ahli Fiqih Abad 3 H/9 M > Ahmad bin Sayyar al Marwazi

 
 
 
 
 
 
 
 

Ahmad bin Sayyar al Marwazi

 

AHMAD BIN SAYYAR AL MARWAZI (w. 268 H)
                        
     Seorang ulama besar madzhab syafi’I generasi kedua.  Ia  murid dari Ishaq bin Rahuyah dan Ulama’- ulama’ Syafi’i yang lain,
      Nama: Ahmad bin Syayyar bin Ayub Abu Hasan Al-Marwazi. Ulama-ulama sepert: Nasa’i, Ibnu Khuzaimah, Imam Bukhari mengambil ilmu kepadanya.
      Ahmad bin Syayyar yang membawa dan memajukan Mazhab Syafi’i ke Marwin, ke Ghazanah di India, ke Afghanistan dan lain-lain.
 
Karya
  • Tarikh Marwin
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda