ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI FIQIH > Ahli Fiqih Abad 3 H/9 M >  Ibn Shadaqoh al Hanafi

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ibn Shadaqoh al Hanafi

IBN SHADAQAH AL HANAFI (w. 220 H / 835 M)
Faqih, hakim madzhab Hanafi
 
    Ahli hukum (fiqih) madzhab Hanafi yang sangat sholeh dan dermawan. Ia pernah menjadi hakim (qadi) di Bashrah.
    Nama Isa bin Abban bin Sadaqah atau terkenal dengan Abu Musa. Ia berasal dari Fasa, salah satu kota di Persia. Ia memperoleh ilmu dari Muhammad bin al Hasan, meskipun ia sebelumnya tidak menyukainya. Dalam bidang hadits ia belajar kepada Al Hasan bin Zubad al Lulu’I, seorang muhadits terkenal.
    Ia pernah menjabat hakim di Bashrah selama 10 tahun. Ia termasuk hakim yang cerdas, perkara-perkara yang masuk diputuskannya dalam waktu yang singkat. Hilal ar ra’yi berkata: “ Tidak ada hakim muslim sepandai Isa.”
    Ia juga terkenal sebagai seorang yang dermawan, sehingga ia pernah berkata:” Kalau ada orang yang menggunakan hartanya seperti aku, pasti akan aku cegah.”
    Ia meninggal di Bashrah. Ia meninggalkan beberapa karya tentang ushul fiqih.
 
Karya
  • Isbat al Qiyas
  • Khabar al wahid
  • Ijtihad al Ra’yi
  • Al Jami’
  • Al Hujaj

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda