ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI FIQIH > Ahli Fiqih Abad 2H/ 8 M > Abdullah ibn Wahab

 
 
 
 
 
 
 
 

Abdullah ibn Wahab

 

ABDULLAH IBN WAHAB (125-197 H/ 743-813 M)
Faqih madzhab maliki
 
     Tokoh madzhab Maliki asal Mesir. Ia seorang faqih dan ahli hadits yang pandai, sholeh, terpercaya dan jujur.
      Nama: abdullah bin wahab bin Muslim al qurasyi al Masri. Lahir di Mesir. Pada waktu mudanya ia telah hapal Al Qur’an dan aktif mengikuti pengajian para ulama hingga usia 23 tahun.
     Pada tahun 148 H, ia pergi ke madinah untuk belajar kepada Imam Malik hingga sang imam meninggal, dan kemudian kembali ke Mesir untuk mengajarkan ilmunya.
    Karena sikap hati-hatinya, ia jarang memberi fatwa. Ia juga menolak jadi hakim dan lebih memilih tinggal dirumahnya untuk mengajar.
 
Karya
  •   Al Muwaththa’ al Kabiir
  •   Al Muwaththa’ as Shaghier

by: Adeng Lukmantara

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda